George Orwell,

vlastním jménem Eric Blair, se narodil 25.1.1903 v Indii, byl šest let členem britské koloniální policie v Barmě, žil pak v Paříži a Londýně, umýval nádobí, byl tulákem, žil mezi vhudinou , stal se učitelem, knihkupcem a konečně redaktorem. Bojoval ve španělské občanské válce, kde byl raněn. Své životní zkušenosti sepsal v mnoha článcích, reportážích a románenech. Zvířecí statek, knihu, která mu zajistila světový ohlas, odmítlo za války vydat dvacet vydavatelů, protože se obávali hněvu sovětského spojence. Stal se světovým bestsellerem. Utopický román 1984 bapsal v roce 1948 jako těžce nemocný člověk. Odmítl odjet na léčení, aby mohl dopsat dílo. Rok po jeho vydání, 21. ledna 1950, George Orwell zemřel.Nevědomost je síla, George Orwell, "1984"
" Po celou historickou dobu, možná už od konce mladší doby kamenné, byly na světě tři druhy lidí: Ti nahoře, Ti uprostřed a Ti dole. Dělili se ještě dál, byli nazýváni různými jmény a jejich poměrný počet, jakož i postoj jedněch k druhým se měnily v průběhu věků; ale ve své podstatě se struktura společnosti nikdy nezměnila. Dokonce i po obrovských převratech a po zdánlivě neodvolatelných změnách se vždy prosadil stejný model, tak jako se gyroskop vždy vrátí do rovnováhy, poté co se vychýlil daleko na jednu nebo na druhou stranu.

Cíle těchto tří skupin jsou naprosto neslučitelné. Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si mýsto s Těmi nahoře. Cílem těch dole, poduk mají nějaký cíl - je totiž trvalou charekteristikou Těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každonní život - je zrušit všechny rozdíly a vytvořiz společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahořejsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy se buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získávají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnouTy dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo. Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle.Bylo by přehnané tvrdit, že v celých dějinách nedosáhli žádného materiálního pokroku. Dokonce i dnes, v období úpadku, žije průměrný člověk lépe než před staletími. Ale žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížili ani o milimetr lidskou rovnost. Z hlediska Těch dole žádná historická změna nikdy neznamenala o mnoho víc než změnu jména pánů.

Koncem devatenáctého století začal být opakovaný výskyt tohoto modelu zřejmý mnoha pozorovatelům. Tehdy vznikly škody myslitelů, kteří interpretovali dějiny jako cyklický proces a snažili se dokázat, že nerovnost je nezměnitelný zákon lidského života. Tato doktrína měla samozřejmě vždy své příznivce, ale nyní nastala významná změna ve způsobu, jakým se předkládá. V minulosti byla potřeba hierarchického uspořádání společnosti doktrínou Těch nahoře. Hlásali ji králové a aristokrati, kněží, právníci a jim podobní, kteří se na ní přiživovali a obvykle ji zmírňovali sliby, že vše bude vynahrazeno v imaginárním záhrobním světě. Pokud Ti uprostře bojovali o moc, vždy využívali pojmů jako svoboda, spravedlnost a bratství. Nyní však koncept lidského bratství začali napadat lidé, kteří ještě nebyli ve vládnoucích pozicích, ale doufali, že zanedlouho budou. V minulosti vedli Ti uprostřed revoluce pod praporem rovnosti, a nastolili novou tyranii, jakmile byla stará svržena. Nové skupiny Středu však vyhlásili svou t yranii předem. Socialismus, teorie, která se objevila v první polovině devatenáctého století a byla posledním článkem řetězu myšlenek, které sahají až ke středověkým vzpourám otroků, byla stále ještě hluboce nakažená utopismem minulých věků. Ale v každé variantě socialismu, která se objevila po roce 1900, se stále otevřeněji vytrácel cíl nastolení svobody a rovnosti. "