- ORGANIZACE POTŘEBUJÍCÍ NAŠI POMOC! -
Klub alternativ je nový projekt, který v Berouně připravuje Dobročinný spolek Lomikámen. Na první pohled obyčejná kavárna – čajovna, kulturní nabídka jako jsou přednášky, výstavy, videoprojekce, ale i divadla a poslechové večery. Místo k setkávání, příjemnému posezení, místo pro dobrou náladu, ale i pro rozjímání.

A co ten druhý pohled? Pracovní a sociální rehabilitace psychicky chorých a po zapracování lehce mentálně postižených. Na základě individuálních plánů zde budou klienti zastávat rozličné práce spojené s provozem (obsluha, příprava objednávek, úklid…) a současně řešit své každodenní problémy s terapeuty. Cílem je poskytnout jim novou možnost seberealizace spojenou se zaměstnáním, poskytnout jim možnost k navazování nových vztahů a pomoci najít smysl vlastní existence. Hlavním úkolem projektu je napomáhat klientům v rozvíjení jejich dovedností a schopností, v posilování jejich sebedůvěry a samostatnosti se snahou o dosažení co nejvyšší kvality jejich života. Časové omezení pro každého klienta by ho mělo motivovat ke snaze „vytěžit co nejvíce“.

Součástí projektu je také tzv. integrace do většinové společnosti, „včlenění“ handicapovaných jedinců zpět do společnosti, ze které byli vyloučeni. Proces integrace však nikdy nepůsobí pouze jedním směrem, znamená přínos i pro většinovou společnost – nové informace o životě s handicapem, o možnostech pomoci, ale také zvyšování tolerance k něčemu, co se liší.

Tento rok je poslední možností pro zahájení projektu. K tomu však zatím máme nedostatečné prostředky na rekonstrukci prostor. Uvítáme každou pomoc, každou ruku.

Lomikámen